Příměstský park
Trojská kotlina

Příměstský park je místní iniciační, koordinační a správní nástroj pro péči, ochranu a rozvoj hodnotné krajiny a kulturního dědictví Trojské kotliny. Příměstský park má budovat místní identitu a stát se platformou pro rozvoj kulturních vzdělávacích, sociálních a sportovních aktivit se zapojením a podporou místních aktérů a komunit.

Kontakt

Ing. arch. Iva Schneiderová
koordinátor předprojektových a projektových aktivit Císařského ostrova a Trojské kotliny

Telefon: +420 601 392 403
E-mail: iva.schneider@trojskakotlina.cz