Oživení Císařského ostrova
Anketa pro veřejnost

Vyplňte prosím anketní dotazník na odkazu níže. Přispějete tím k obohacení projektu revitalizace Císařského ostrova. Na Vašich nápadech záleží.

Vyplnit dotazník

Podněty z ankety a dalších plánovací setkání s veřejností budou promítnuty do finálního projektu obnovy Císařského ostrova, který je v tomto roce 2019 připravován pod vedením institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Cílem projektu je nabídnout nový oblíbený veřejný prostor v nově chystaném příměstském parku Trojská kotlina. Nabízíme Vám možnost doplnit přípravnou část svými nápady v následující v anketě. Pomozte zkvalitnit projekt Vaší zkušeností, nebo přáním.

Předem děkujeme za váš čas.

Kontakt

Ing. arch. Iva Schneiderová
koordinátor předprojektových a projektových aktivit Císařského ostrova a Trojské kotliny

Telefon: +420 601 392 403
E-mail: iva.schneider@trojskakotlina.cz